CIDO: difusió de la informació pública local

El Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona facilita la publicitat de les normes i procediments de les institucions públiques perquè siguin accessibles a la ciutadania de forma senzilla, i apropa els conjunts de dades de major impacte social i econòmic a les persones i empreses que els necessiten.

En aquest apartat us facilitem unes cerques personalitzades adreçades a la ciutadania i a les empreses de Tordera:

Cerques adreçades a la ciutadania

1.1.  Ajuts adreçats a la ciutadania de Tordera, segmentats per tipus de beneficiari

-       Ciutadania en general

-       Dones

-       Estudiants

-       Gent gran

-       Infants i famílies

-       Joves

-       Personal d’investigació i recerca

-       Personal de l’Administració pública

-       Personal docent

-       Persones a l’atur

-       Persones amb discapacitat

-       Persones en situació de vulnerabilitat

-       Titulats universitaris

1.2.  Ofertes d’ocupació pública a prop de Tordera (radi de 20 km)

-       Ofertes d’ocupació pública per a qualsevol col·lectiu del municipi

-       Ofertes d’ocupació pública reservades a dones

-       Ofertes d’ocupació pública reservades a joves

-       Ofertes d’ocupació pública reservades a persones a l’atur

-       Ofertes d’ocupació pública reservades a persones amb discapacitat

El radi de 20 km a prop del municipi es pot personalitzar (ampliar o disminuir) depenent de les característiques del territori.

1.3.  Normativa local d’afectació al municipi en matèria de serveis socials

-       Normativa local

2.    Cerques adreçades al teixit productiu del municipi

2.1.  Ajuts adreçats a les empreses de Tordera, segmentats per tipologia d’empresa

-       Teixit productiu

-       Empreses

-       Petita i mitjana empresa

-       Professionals i autònoms

2.2.  Oportunitats de negoci amb el sector públic per tipologia d’activitat econòmica

-       Oportunitats de negoci en general

-       Agroalimentària

-       Assessorament, estudis i anàlisis

-       Construcció i instal·lacions

-       Educació, cultura i oci

-       Energia

-       Financeres i d’assegurances

-       Salut, serveis socials, protecció i neteja

-       Sanejament i residus

-       TIC

-       Transport i logística

-       Turisme i hostaleria

2.3.  Convenis col·lectius d'empreses i sectorials

-       Convenis col·lectius d’empreses

-       Convenis col·lectius sectorials

2.4.  Normativa que regula l'activitat empresarial a Tordera

-       Normativa local

3.    Cerques adreçades al sector primari de Tordera

3.1.  Ajuts adreçats a les empreses del sector primari de Tordera, segmentats per tipus d'empresa

-       Teixit productiu en general

-       Empreses

-       Entitats d’economia social / tercer sector

-       Petita i mitjana empresa

-       Professionals i autònoms

3.7.  Normativa que regula l’activitat del sector primari del municipi

-       Normativa local

3.8.  Convenis col·lectius del sector primari

-       Convenis col·lectius sectorials

3.9.  Legislació estatal i autonòmica que regula l’activitat del sector primari per activitat econòmica

-       Sector primari en general

-       Agricultura

-       Alimentació

-       Pesca

-       Ramaderia

4.    Serveis d’alertes personalitzades

Amb CIDOPersones, CIDOEmpreses i CIDORural es creen alertes personalitzades automàtiques als recursos econòmics i normatius que difon el CIDO en funció de les característiques de la persona o de l’empresa resident a Tordera. Podeu acostar-los a aquests serveis publicant els enllaços als formularis en la seu electrònica, o bé compartint-los a través de xarxes socials o trameses electròniques.

CIDOPersones Tordera:

https://cido.diba.cat/subscripcio-cido-persones?municipi=8284

CIDOEmpreses Tordera:

https://cido.diba.cat/subscripcio-cido-empreses?municipi=8284

CIDORural Tordera:

https://cido.diba.cat/subscripcio-cido-rural?municipi=8284

 

El seu funcionament és molt senzill: la persona o empresa emplena un breu formulari en línia on apareix per defecte el vostre municipi i automàticament es creen alertes personalitzades a partir de les categories seleccionades. En el cas de les persones es té en compte si es troben a l’atur, si tenen alguna discapacitat, si són joves, etcètera, i en el cas de les empreses i el món rural, la localització, la mida i l’activitat empresarial.

5.    Difusió d’anuncis de l’Ajuntament de Tordera pel Twitter

El personal del Cercador planificarà la publicació periòdica de les cerques personalitzades detallades en aquest document per a difondre-les a través del compte @cidodiba durant l’any 2023.

Totes les publicacions realitzades inclouran una menció al perfil oficial de Twitter de l’Ajuntament de Tordera (@Aj_Tordera) i al perfil oficial de Twitter del Consell Comarcal del Maresme (@ccmaresme).

6.    Informe personalitzat d'analítica web i de Twitter

Un cop finalitzat l’any, s’enviarà un informe d’analítica web amb les principals mètriques de l’activitat generada amb la difusió de les cerques per part del vostre Ajuntament.

Aquest informe inclourà també el recull de piulades realitzades pel CIDO a través del seu compte @cidodiba, amb el detall de les impressions i interaccions generades, perquè en pugueu avaluar l’impacte.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-11-2023 08:20