Junta de Govern Local

 

D'acord amb l'article 23 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, la Junta de Govern Local, s'integra pel Alcalde i per un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal de regidors, nomentas i serperats lliurament per l'alcalde, que n'ha de donar compte al ple.

En aquest apartat podeu accedir a la documentació relativa a les juntes de govern local:

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-03-2023 14:39